Regler ved sykdom hos barn i Byhaugen barnehage

Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt mulig annet som hører barneårene til. En felles innsats mellom barna selv, de barnehageansatte og ikke minst foreldre kan bidra til at en unngår unødvendig smitte og at utbrudd blir så korte og milde som mulig. De aller fleste av rådene som gis er like aktuelle hjemme som i barnehagen, og kan med fordel innføres for å minske faren for smitte hjemme.

Ved sykdom hos barn, oppdatert 11.08.22

Generell hygiene

Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner

 Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask.

 Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift.

 Vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute.

 Bruk sprit etter håndvasken der dette er tilgjengelig.

 Ta med våtservietter og håndsprit på tur.

 Unngå å nyse og hoste på hverandre, host i armkroken. Vask hendene når barna har pusset nesen.

 Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin

 Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte

 Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker

 Ved søl av blod, oppkast eller avføring tørkes sølet godt opp med papir, vask over med klut og tørk over med overflatesprit når området er tørt. Bruk engangshansker.

 

Mathygiene

 Vaske hendene godt før matlaging og måltider.

 Skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer opp nye matvarer.

 Hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken.

 Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 °C eller legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten.

 Rydd og vask i kjøleskapet jevnlig. Sjekk samtidig at kjøleskapstemperaturen er +4 °C eller noe lavere.

 La det ikke gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur, taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt.

 Mat som barna har med seg hjemmefra bør oppbevares kjølig

 Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

 Ikke drikk direkte fra springen! La barna ha drikkeflasker med navn som de kan drikke av mellom måltidene.

 

Sykdomsforebygging

Kalde, våte barn er mer mottakelige for sykdom. Undersøkelser kan tyde på at det er særlig viktig å holde seg tørr og varm på føttene. Barnehagene har gode råd om påkledning.

Viktige regler

- Vær hjemme fra barnehagen til det er gått 48 timer etter siste oppkast/diarè

- Ibux/paracet kan dempe feber, men kurerer ikke den tilgrunnliggende tilstanden. Det er ikke greit for verken barn eller barnehageansatte at barn med feber gis febernedsettende midler og sendes i barnehage

- Dersom du som foresatt tilkalles på grunn av at barnet er blitt sykt, hent barnet så snart som mulig for å minske faren for videre smitte til de andre barna.

 

Sykdommer og tilstander

Følgende vanlige tilstander og sykdommer er omtalt enkeltvis, med anbefalinger om når barn (og ansatte) kan komme tilbake til barnehagen:

 Feber

 Oppkast og diaré

 Forkjølelse

 Øyekatarr

 Hånd-, fot- og munnsyke

 Brennkopper

 Lus

 Marksykdommer

 Vannkopper

 Sår- og bittskader

 

Ta gjerne kontakt med smittevernkontoret dersom det dukker opp andre sykdommer som dere ønsker mer informasjon om, eller dersom det er behov for veiledning i forbindelse med enkeltbarn med smittsomme sykdommer.

 

11.08.2022

Smittevernkontoret i Stavanger kommune