Språktrappa

Språktiltaket, regi av Stavanger kommune. Språktrappa er for støtte til barns språkutvikling, se vedlagt skriv.