Leseglede

I Byhaugen barnehage er vi veldig opptatt av å lese bøker for barna. Vi vet at lesing av bøker for barn vil skape leseglede samtidig som det vil stimulere barnas språkutvikling både i forhold til ordforråd, begrepsforståelse og kommunikativ kompetanse. Alle avdelinger skal ha et utvalg av bøker tilgjengelig for barna, og barna skal bli lest for jevnlig.

En tradisjonell måte er å lese for en gruppe barn og barna lytter. Men barn er nysgjerrige og undrer segVi bruker bøker med barna på ulike måter. underveis - da bruker vi ofte lesestopp. Det vil si at vi kan lese en side og så får barna stille spørsmål og komme med kommentarer. Kanskje de ser noe på bildene som ikke står i teksten, eller det er ord som vi må finne ut av hva betyr. Den voksne kan også planlegge på forhånd ulike ting som barna skal legge merke til eller stille spørsmål som legger opp til samtale.

Lesing kan også gi barna inspirasjon til lek, tekstskaping og ulike formingsaktiviteter. Vi kan bruke en bok over tid og lage et lite prosjekt ut av det. Det gir barna god kjennskap til innholdet, budskapet og karakterene, og de kan undre seg over hva som skjer videre i historien. Barna kan da være med på å lage sin egen historie, i leken kan de være de ulike karakterene. De kan også males eller lages i ulikt formingsmateriell.