Hvitveis

Hvitveis er en 1-2 års avdeling med 15 barn.

 

 
 
 
 Hvitveis er en småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 1-2 år.

 Vi er opptatt av å være tilstedeværende aktive voksne sammen med barna, og vi voksne sitter på gulvet og er tilstede i leken. Trygghetssirkelen er ett av verktøyene vi bruker i arbeid med barna. Småbarn trives godt med faste holdepunkter og vi har faste rutiner hver dag med samling, lek, mat, soving og utetid. Men vi tilpasser oss etter barnas behov, sover barna to ganger tilpasser vi oss etter dem.

Hver dag har vi musikksamling der vi bruker ulike konkreter og musikkinstrumenter. Vi bruker mye bevegelsessanger som barna er svært glad i.

Selv om vi er en småbarnsavdeling, har vi ofte stort aldersspenn mellom barna og deler barna opp i lekegrupper en dag i uken. Her tilpasser vi aktiviteter etter barnas alder, og barna får også vært i smågrupper.

Vi har også ett aktivitetsrom med rutsjebane, store puter og utkledningsklær som er hyppig brukt.

Vi er ute hver eneste dag i alt slags vær enten ute på vårt uteområde eller på tur i barnehagens nærområde. Vi har fast turdag en dag i uken, der vi beveger oss i ulendt terreng. Vi har faste plasser vi besøker som for eksempel Fugleskogen eller Byhaug kafeen. Vårt mål er ikke å gå lengst mulig på tur, men å la barna få gå selv og oppleve de små og store tingene i naturen. Vi stopper ofte opp og undrer oss over ting vi ser i naturen eller dyr vi møter på tur. Etterhvert som barna blir større går de eldste barna på lengre turer med mat.

I år har vi tema 90 tallet, og barna har blitt godt kjent med Blekkulf. Blekkulf kommer ofte på besøk i samlingene eller er med oss på tur og lærer oss om hvordan vi skal ta vare på naturen.

Vi bruker god tid på tilvenning, og hvert barn får utdelt en tilknytningsperson som har hovedansvaret for barna i tilvenningen. I samarbeid med dere foreldre avtaler vi hvordan tilvenningen skal være, og tilpasser oss etter hvert enkelt barns behov. Hvert barn har også egen bildebok som vi lager med bilder sendt fra foreldrene, som er ett godt trygghetsobjekt for barna.

Visjonen vår er «Byhaugen barnehage skaper gode minner» og vi er opptatt av å skape gode minner sammen med barna og gi dem opplevelser de husker. Som prosjektarbeid jobber vi med GLEDING inspirert av Siri Abrahamsen sine bøker. Vi jobber med hvordan vi kan være en god venn for andre, og hvordan vi kan glede hverandre.   

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: fast turdag

Tirsdag: Lekegrupper / Kreativ lekedag

Onsdag: Formingsaktiviteter

Torsdag: Tema samlinger

Fredag: Fellessamling for hele barnehagen