Brukerundersøkelse november og desember 2023🎉

Gjett om vi er glad for et fantastisk resultat på brukerundersøkelsen - 2023🌸 Tusen takk til alle dere foresatte som har tatt dere tid til å svare på undersøkelsen, det setter vi utrolig stor pris på. Undersøkelsen er viktig fordi da får vi vite hvordan dere foresatte opplever tilbudet vi gir til barna deres i Byhaugen barnehage.

Ved å svare på spørsmålene gir dere en god oversikt over hva barnehagen er god på, hva vi bør bli bedre på. Det er også med på å gi et signal på at den pedagogiske måten vi jobber på, at det gir kvalitet i forhold til vårt mandat. Vi har alltid noe å forbedre, det er en kontinuerlig prosess.

Gjennom undersøkelse ser vi at punktene vi har jobbet med siden forrige undersøkelse, har gitt resultater. Det var hente/bringe situasjonen og informasjon. Begge de punktene har vi gått opp på. HURRA🥳

Med bringe og hente situajsonen har vi jobbet med bevisstgjøring på hva vi formidler til dere forledre, i hente/bringesituasjonen, tilstedeværelse, imøtekommenhet og faglig utvikling. Så kjekt at det er blitt lagt merke til og at dere er mer fornøyd.

Den andre punkte vi jobbet med i høst, er informajson. Det jobbes stadig med, og vi setter pris på at dere opplever at informasjon er blitt bedre.

God kommunikasjon er viktig for å få til et godt samarbeid. Barnehagen bruker mye tid på nettopp å kommunisere gjennom ulike kanaler med dere forledre. Vi har hatt faglig utvikling på det med kommunikasjon, og jobber stadig med hvordan vi er i møte med både barn, foreldre og kollegaer💚

Tilfredsheten med barnehagen er unik, og det sier alt om at dere foreldre opplever at barna deres har det godt i barnhagen, at barnet deres blir sett og hørt, og at de trives og er trygge i barnehagen💚

Resultat for 2023 -  se vedlegg🤩

 Resultat brukerundersøkelse desember 2023

 

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

 

Nyt lesingen🌸