Foreldreundersøkelsen november 2018

Resultat for foreldreundersøkelsen for 2018 foreligger.

Hei, 

Følg link for å se nærmere på resultatene.

Foreldreundersøkelsen