/>

Brukerundersøkelse november og desember 2021

Gjett om vi er glad for et fantastisk resultat på brukerundersøkelsen - 2021🌸 Tusen takk til alle dere foresatte som har tatt dere tid til å svare på undersøkelsen, det setter vi utrolig stor pris på. Undersøkelsen er viktig fordi da får vi vite hvordan foresatte opplever tilbudet vi gir til barna i Byhaugen barnehage.

Ved å svare på spørsmålene gir dere en god oversikt over hva barnehagene bør bli bedre på, og det er med på å gi et signal på at den pedagogiske måten vi jobber på, gir kvalitet i forhold til vårt mandat. 

Følg link for å se nærmere på resultatene:

 Brukerundersøkelse høsten 2021, Byhaugen barnehage

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

 

 

Vi har spesielt jobbet med punktene; "henting og levering" og "tilvenning" de to siste årene. Noe vi ser har gitt utvikling, fremskritt og et bedre resultat👏👏

Nyt lesingen🌸