Tema barnehageåret 2023/2024 er: bevegelsesglede☺

Byhaugen barnehage har dette året valgt tema bevegelsesglede. “Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse ” (jmfr. Rammeplanen 2017; 49)  

Vi har et fantastisk uteområde her på Byhaugen, både innenfor og utenfor gjerdene våre, og det bruker vi flittig.

Dette året ønsker vi å ha hovedfokus på kropp, bevegelse, mat, helse og årstider. Vi skal også bruke uteområdet vårt som et pedagogisk «rom». Med det får vi en unik mulighet til å skape lek, glede, mestring  og gode opplevelser. Alla barna skal oppleve å bli inkludert i aktiviteter med fokus på bevegelse, lek og sosial samhandling ,og motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.  Fokus i forhold til voksenrollen skal være; tilgjengelige voksne💚

Nærmere informasjon om tema vil dere få i månedsbrevene fra ditt barns avdeling. Da vil dere få en evaluering på hva vi har gjort i månedens som har gått og hva som skal skje den kommende måneden.

 Vi tar og med oss Gleding inn i tema. Visjonen er å skape en empatisk verden. Gleding skal bidra til å skape et tankesett som er opptatt av relasjoner, livskvalitet, helse, bærekraft og hverdagsglede. Gleding er et univers Siri Abrahamsen(Gleding.no) har skapt.

Visjonen er alltid med oss, og målet vårt hver dag er:

💚  “BYHAUGEN BARNEHAGE SKAPER GODE MINNER” 💚