GLEDING: TRYGGHET-KJÆRLIGHET-GLEDE

Hva er GLEDING? Gleding er et univers Siri Abrahamsen(Gleding.no) har skapt. Hva kunne være det motsatte av mobbing? Jo – gleding! Visjonen er å skape en empatisk verden. Gleding skal bidra til å skape et tankesett som er opptatt av relasjoner, livskvalitet, helse, bærekraft og hverdagsglede. Gleding er for oss som vil gjøre en forskjell for andre.

GLEDING i Byhaugen barnehage🌈🌞

For Byhaugen barnehage skal Gleding være en paraply for alle avdelingene, da begrepet Gleding rommer mye som vi synes er viktig i hverdagen. Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, fysisk, psykisk og sosial helse og tilstedeværende voksne. Gleding skal bli brukt også på personalmøter og i møte med dere foreldre.

Barnehagen skal ha Gleding som prosjekt hele året. Bøkene skal brukes god tid på, og de starter med rekkefølgen på høyre side. De skal bli hverdagshelter/superhelter alle mann, spre glede og lære andre om gleding. De skal etablere en gledinpatrulje, og ha gleding-venn. Hver avdeling tilpasser opplegget etter barnas alder. Les mer om prosjektet på barnehagens hjemmeside.

www.gleding.no