Naturgruppa - hva er det?

I Byhaugen barnehage er vi så heldige at vi har en Naturgruppe! Vi holder til i vårt eget lille hus på baksiden av hovedbygget.

På Naturgruppa legger vi stor vekt
på det å være ute og å bruke det fantastisk flotte nærmiljøet vi har her på Byhaugen!

- Vi går mer på tur og legger vekt på å bevege oss i ulendt terreng


- Vi er ute i all slags vær


- Vi lærer om naturen året igjennom


- Mye motorisk stimulering og mindre sykdom


- Sosial kompetanse, alle har en turvenn som de går sammen med, venter på og må ta hensyn til


- Vi lager mat ute, på bål eller ved hjelp av ovnen vår ”Pelle”


- Vi blir kjent i nærmiljøet


- Vi leker og dramatiserer ute med hjelp av det vi finner i naturen

 

Selv om vi er Naturgruppe så gjør vi mye av de samme tingene som de andre avdelingene; vi deltar i de alderslike gruppene og på fellessamlinger. I desember er vi mer på huset og tar del i juleforberedelsene. Vi har som de andre avdelingene tilbud om foreldresamtaler to ganger i året.

Vi som jobber i Naturgruppa er opptatt av at barna skal oppleve gleden av å være ute og i bevegelse hele året!