Naturgruppa

Naturgruppa er en 4 års avdeling med 18 barn.

 
Dagsrytme:
 
Kl 07.15 - barnehagen åpner, felles møtested på Tusenfryd for de store avdelingene.
Kl 07.30-09.00- frokost - vi går inn på avdelingen.
ca Kl 09.30 - samling
ca Kl 10.00-14.00 - Tur
ca kl 11.30 - Lunsj
ca Kl 14.00- Matbokser + frukt
ca Kl 15.00-16.30 - Lek ute
kl 16.30 - Barnehagen stenger

 

Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Fast turdag til lavvoen vår i Sabbadalen
Tirsdag: Grupper. Fokus på sosial kompetanse og former
Onsdag: Langtur
Torsdag: Lek og læring i barnehagen, stasjonsaktiviteter
Fredag: Fellessamling for hele bhg. Ellers andre aktiviteter, lek, tur etc.