Naturgruppa

Naturgruppa er en 5 års avdeling. På Naturgruppa er vi i år(2023-2024) 20 barn, og fire voksne.

 
Avdelingen er mye ute på tur i nærområdet. Ukentlig er vi i "lavvoen" vår, som er grillhytta i Sabbadalen. I tillegg til den faste dagen til lavvoen, har vi en fast dag med langtur. Da er vi ofte på tur rundt lille Stokkavannet, til Lierdalen, Veden, eller til Stavanger sentrum. Vi har fokus på å gå mye på tur. Spesielt da i ulendt terreng, slik at de får utviklet den motoriske ferdigheten, i tillegg til å lære om naturen og det rundt oss. 
 
Naturgruppa er ei førskolegruppe, og da er det naturlig at litt av tiden blir brukt til førskoleforberedelse. Vi jobber med boka "Trampoline", og selvstendiggjøring ellers i hverdagen.
 
Tema  i år er bevegelsesglede. Dette året ønsker vi å ha hovedfokus på kropp, bevegelse, mat, helse og årstider. Vi skal også bruke uteområdet vårt som et pedagogisk «rom». Med det får vi en unik mulighet til å skape lek, glede, mestring  og gode opplevelser. Alla barna skal oppleve å bli inkludert i aktiviteter med fokus på bevegelse, lek og sosial samhandling ,og motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Mer detlajert om tema kommer i månedsskrivene som avdelingen sender ut.
 
I tillegg til tema, har vi alltid fokus på Gleding. For Byhaugen barnehage skal Gleding være en paraply for alle avdelingene, da begrepet Gleding rommer mye som vi synes er viktig i hverdagen. Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse, tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Gleding skal være en del av vår hverdag i barnehagen.
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Fast turdag til lavvoen vår i Sabbadalen
Tirsdag: Grupper. Fokus på førskoleforberedelse, selvstendighet, og sosial kompetanse. Lekbasert læring  
Onsdag: Langtur
Torsdag: Lek og læring i barnehagen, stasjonsaktiviteter
Fredag: Fredagsgøy, Fellessamling for hele bhg, annenhver fredag. Lekegrupper.