Naturgruppa

Naturgruppa er en 5 års avdeling. På Naturgruppa er vi i år(2021-2022) 19 barn, og fire voksne.

 
Avdelingen er mye ute på tur i nærområdet. Ukentlig er vi i "lavvoen" vår, som er grillhytta i Sabbadalen. I tillegg til den faste dagen til lavvoen, har vi en fast dag med langtur. Da er vi ofte på tur rundt lille Stokkavannet, til Lierdalen, Veden, eller til Stavanger sentrum. Vi har fokus på å gå mye på tur. Spesielt da i ulendt terreng, slik at de får utviklet den motoriske ferdigheten, i tillegg til å lære om naturen og det rundt oss. 
 
Naturgruppa er ei førskolegruppe, og da er det naturlig at litt av tiden blir brukt til førskoleforberedelse. Vi jobber med boka "Trampoline", og selvstendiggjøring ellers i hverdagen.
 
Nå har vi tema om 90-tallet, og har da valgt å bli kjent med Blekkulf som var en kjent figur da. Vi har blitt miljøagenter, og har ofte med oss Blekkulf på tur slik at han skal få se hvor flinke vi er! 
 
Når vi er miljøagenter, gjør vi GLEDING for miljøet. I tillegg til tema, har vi et prosjekt om Gleding. Det er inspirert av Siri Abrahamsen sine bøker. Vi bærer stolt gleding-vester når vi skal på tur, og gleder både i barnehage, hjemme og i nærmiljøet. Vi er ekstra opptatt av å inkludere, og har derfor "gledingvenn" i utetiden. Gledingvennen skal passe på at alle har noen å leke med, i tillegg så er han eller hun ukens hjelper. 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Fast turdag til lavvoen vår i Sabbadalen
Tirsdag: Grupper. Fokus på førskoleforberedelse, selvstendighet, og sosial kompetanse. Lekbasert læring begynner vi med på våren. 
Onsdag: Langtur
Torsdag: Lek og læring i barnehagen, stasjonsaktiviteter
Fredag: Fellessamling for hele bhg. Lekegrupper.