Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling 15 barn

 
Vi er en småbarnavdeling med barn i alderen 1og 2 år - vi er 15 barn - vi holder på med lek etter barnas ønsker og legger tilrette for organiserte aktiviteter som formning - lesegrupper - turer og lekegrupper. vi har utelek hverdag fra ca. 10 -11 og igjen etter ettermiddagsmaten kl. 14 og vi er ute til vi stenger(kan jo være litt væravhengig).vi jobber med vennskap, være sammen med andre barn og voksne - bli trygge i barnehagen - oppleve ting ut fra være promisser.
 
Dagsrytme:
 
Kl 07:15-07.30: Frilek  sammen med Hvitveis ute eller inne 
kl.07.30 inn på avdelingen
kl.08.15/08.30-09.00 frokost servert av barnehagen
kl. 09: Morgenssamling lesesamlinger
Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11: Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: 
tirsdag: Turdag. 
Onsdag: Lekegrupper
Torsdag: Lesesamling og møtedag for personalet
Fredag: Lekegrupper