Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling 15 barn

 

Vi er en småbarnavdeling med barn i alderen 1og 2 år - vi er 15 barn

Vi bruker god tid på tilvenning, og hvert barn får utdelt en tilknytningsperson som har hovedansvaret for barna i tilvenningen. I samarbeid med dere foreldre avtaler vi hvordan tilvenningen skal være, og tilpasser oss etter hvert enkelt barns behov. Hvert barn har også egen hus som vi lager med bilder sendt fra foreldrene, som er ett godt trygghetsobjekt for barna.

Vi holder på med lek etter barnas ønsker og legger tilrette for organiserte aktiviteter som formning - lesegrupper - turer og lekegrupper. 

Vi deler oss noen dager inn i lekegrupper etter alder og har aktiviteter/opplegg tilpassset aldersgruppen. Vi har utelek hverdag fra ca. 10 -11 og igjen etter ettermiddagsmaten kl. 14 og vi er ute til vi stenger(kan jo være litt væravhengig).

vi jobber med vennskap, være sammen med andre barn og voksne - bli trygge i barnehagen - oppleve ting ut fra være promisser.

vi jobber temabaset hele barnehagen og iår har vi jobbet med 90tallet - bl.a Blekkulf - lille larven aldri mett.

 Visjonen vår er «Byhaugen barnehage skaper gode minner» og vi er opptatt av å skape gode minner sammen med barna og gi dem opplevelser de husker.

Vi jobber med hvordan vi kan være en god venn for andre, og hvordan vi kan glede hverandre.  inspirert av Siri Abrahamsen sitt opplegg med gleding.

 

Dagsrytme: 

Kl 07:15-07.30: Frilek  sammen med Hvitveis ute eller inne 

kl.07.30 inn på avdelingen

kl.08.15/08.30-09.00 frokost servert av barnehagen
kl. 09: Morgenssamling lesesamlinger
Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11: Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek

 Faste aktiviteter i uken: 

Mandag: 

tirsdag: Turdag. 

Onsdag: Lekegrupper
Torsdag: Lesesamling og møtedag for personalet
Fredag: Lekegrupper