Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling 15 barn

Vi er en småbarnavdeling med barn i alderen 1og 2 år - vi er 15 barn

Vi bruker god tid på tilvenning, og hvert barn får utdelt en tilknytningsperson som har hovedansvaret for barna i tilvenningen. I samarbeid med dere foreldre avtaler vi hvordan tilvenningen skal være, og tilpasser oss etter hvert enkelt barns behov. Hvert barn har også egen hus som vi lager med bilder sendt fra foreldrene, som er ett godt trygghetsobjekt for barna.

 Vi holder på med lek etter barnas ønsker og legger tilrette for organiserte aktiviteter som formning - lesegrupper - turer og lekegrupper. 

Vi deler oss noen dager inn i lekegrupper etter alder og har aktiviteter/opplegg tilpassset aldersgruppen. Vi har utelek hverdag fra ca. 10 -11 og igjen etter ettermiddagsmaten kl. 14 og vi er ute til vi stenger(kan jo være litt væravhengig).

Vi jobber med vennskap, være sammen med andre barn og voksne - bli trygge i barnehagen - oppleve ting ut fra være promisser.

 Tema  i år er bevegelsesglede. Dette året ønsker vi å ha hovedfokus på kropp, bevegelse, mat, helse og årstider. Vi skal også bruke uteområdet vårt som et pedagogisk «rom». Med det får vi en unik mulighet til å skape lek, glede, mestring  og gode opplevelser. Alla barna skal oppleve å bli inkludert i aktiviteter med fokus på bevegelse, lek og sosial samhandling ,og motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Mer detlajert om tema kommer i månedsskrivene som avdelingen sender ut. 

I tillegg til tema, har vi alltid fokus på Gleding. For Byhaugen barnehage skal Gleding være en paraply for alle avdelingene, da begrepet Gleding rommer mye som vi synes er viktig i hverdagen. Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse, tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Gleding skal være en del av vår hverdag i barnehagen.

Visjonen vår er «Byhaugen barnehage skaper gode minner» og vi er opptatt av å skape gode minner sammen med barna og gi dem opplevelser de husker.

Vi jobber med hvordan vi kan være en god venn for andre, og hvordan vi kan glede hverandre.  inspirert av Siri Abrahamsen sitt opplegg med gleding.

 

Dagsrytme: 

 Kl 07:15-07.30: Frilek  sammen med Hvitveis ute eller inne 

kl.07.30 inn på avdelingen

Kl 8.15-09 frokost servert av barnehagen

kl. 09: Morgenssamling lesesamlinger

Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11: Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek

 Faste aktiviteter i uken: 

Mandag: Turdag

Tirsdag:

Onsdag: Lekegrupper

Torsdag: Lesesamling

Fredag: Fellessamling og fredagsgøy