Fellessamling

Fellessamling - hva er det? I Byhaugen barnehage har det blitt en tradisjon å ha fellessamling hver fredag. Fellessamling betyr at alle avdelingene samles ute på amfiet vårt. Det er en avdeling som har ansvar for å gjennomføre samlingen. Dette rulleres på.

Det er mye glede, humor, samhold og minner som skapes på scenen. Vi hører barna snakker om samlingen mange dager/uker etter det har vært. Samlingene har pedagogisk innhold, men også tøys og tull. Viktige ingredienser er humor og glede. 

Samlingen skal alltid inneholde noe om tema, som i år er 90 tallet. De har allerde fått hilst på Blekkulf.

I Rammeplanen for barnehager (2017) skal personalet sørge for et inkluderende felleskap og legge til rette for at barna kan bidra i egen og andres læring. Fellessamling er en arena for det. Fellessamling styrker følelsen av tilhørighet blant alle barna som går i barnehagen. Barna får blant annet øve på sosial ferdigheter, lytte og trene på konsentrasjonen , ta hensyn til andre og vente på tur.