Tusenfryd

På Tusenfryd er vi 19 barn på 3 og 4 år.

Tema  i år er bevegelsesglede. Dette året ønsker vi å ha hovedfokus på kropp, bevegelse, mat, helse og årstider. Vi skal også bruke uteområdet vårt som et pedagogisk «rom». Med det får vi en unik mulighet til å skape lek, glede, mestring  og gode opplevelser. Alla barna skal oppleve å bli inkludert i aktiviteter med fokus på bevegelse, lek og sosial samhandling ,og motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Mer detlajert om tema kommer i månedsskrivene som avdelingen sender ut.

 
I tillegg til tema, har vi alltid fokus på Gleding. For Byhaugen barnehage skal Gleding være en paraply for alle avdelingene, da begrepet Gleding rommer mye som vi synes er viktig i hverdagen. Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse, tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Gleding skal være en del av vår hverdag i barnehagen.
 
Dagsrytmen vår ser slik ut:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0900-0930 Morgensamling
Kl 0930-1100 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1100-1130 Lunsj
Kl. 1130-1230 Eventyrstund og soving
Kl 1230-1400 Lek ute
Kl 1400 Knekkebrød + frukt
Kl 1430 -1630 Lek ute
 
 
Faste aktiviteter i uken:
Mandag: En gruppe på tur og en gruppe formingsaktiviteter
Tirsdag: En gruppe på tur og en gruppe formingsaktiviteter
Onsdag: Hele avdelingen på tur
Torsdag: Lek ute/møtedag for personalet
Fredag1. Temasamling/fellessamling