Tusenfryd

På Tusenfryd er vi 19 barn på 3 og 4 år - 10 gutter og 9 jenter - og 4 voksne.

 

Dagsrytmen vår ser slik ut:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0900-0930 Morgensamling
Kl 0930-1100 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1100-1130 Lunsj
Kl. 1130-1230 Eventyrstund og soving
Kl 1230-1400 Lek ute
Kl 1400 Knekkebrød + frukt
Kl 1430 -1630 Lek ute
 
 
Faste aktiviteter i uken:
Mandag: En gruppe på tur og en gruppe formingsaktiviteter
Tirsdag: En gruppe på tur og en gruppe formingsaktiviteter
Onsdag: Hele avdelingen på tur
Torsdag: Lek ute/møtedag for personalet
Fredag1. Temasamling/fellessamling