Tusenfryd

På Tusenfryd er det 25 førskolebarn - Røvergruppa! Vi er mye ute på tur enten nede i lavvoen eller andre steder i nærområdet.

 

Dagsrytmen vår ser slik ut:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0900-0930 Morgensamling
Kl 0930-1100 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1100-1130 Lunsj
Kl 1130-1430 Lek ute
Kl 1430 Knekkebrød + frukt
Kl 1500-1630 Lek inne
 
 
Faste aktiviteter i uken:
Mandag: En gruppe på tur og en gruppe lekbasert læring
Tirsdag: Tur til lavvoen hele dagen
Onsdag: En gruppe på tur og en gruppe lekbasert læring
Torsdag: Lekegrupper
Fredag1. 1 gruppe på tur til lavvoen og en gruppe fellessamling/baking/forming/lek