Blåklokke

Blåklokke er en 3-4 års avdeling med 19 barn.

Vi er en 3-4 års avdeling noe som gir oss bedre muligheter til å tilrettelegge aktiviteter og opplegg i det pedagogiske arbeidet. Her leker vi mye, samtidig som vi har en del voksenstyrte aktiviteter og temasamlinger. Avdelingen er innredet med ulike soner som gir barna god lekelyst. Vi er mye ute, enten i nærmiljøet eller i barnehagen

 
Dagsrytme:
 
Kl 0715 avdelingen åpner
Kl 0815-0845 felles frokost
Kl 0930 Samling/grupper/aktivitet
Kl 1115 Lunsj
Kl 1200-14.00 Utelek
kl 1400- 1415 Hvilestund
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt
kl 1430-1630 Lek i barnehagen

 

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: Grupper, halv gruppe på tur og halv gruppe i barnehagen.
Tirsdag: Kreativ dag; formingsaktiviteter, musikk eller drama. Lekegrupper
Onsdag: Tur i nærmiljøet og utedag 
Torsdag: Temasamling - Møtedag for de voksne
Fredag: Fellessamling