Blåklokke

Blåklokke er en 3-4 års avdeling med 18 barn.

Vi er en 3-4 års avdeling noe som gir oss bedre muligheter til å tilrettelegge aktiviteter og opplegg i det pedagogiske arbeidet. Her leker vi mye, samtidig som vi har en del voksenstyrte aktiviteter og temasamlinger. Avdelingen er innredet med ulike soner som gir barna god lekelyst. Vi er mye ute, enten i nærmiljøet eller i barnehagen

 
Tema  i år er bevegelsesglede. Dette året ønsker vi å ha hovedfokus på kropp, bevegelse, mat, helse og årstider. Vi skal også bruke uteområdet vårt som et pedagogisk «rom». Med det får vi en unik mulighet til å skape lek, glede, mestring  og gode opplevelser. Alla barna skal oppleve å bli inkludert i aktiviteter med fokus på bevegelse, lek og sosial samhandling ,og motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Mer detlajert om tema kommer i månedsskrivene som avdelingen sender ut.
 
I tillegg til tema, har vi alltid fokus på Gleding. For Byhaugen barnehage skal Gleding være en paraply for alle avdelingene, da begrepet Gleding rommer mye som vi synes er viktig i hverdagen. Trygghetssirkelen, sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse, tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Gleding skal være en del av vår hverdag i barnehagen.
 
 
 
Dagsrytme:
 
Kl 0715 avdelingen åpner
Kl 0815-0845 felles frokost
Kl 0930 Samling/grupper/aktivitet
Kl 1115 Lunsj
Kl 1200-14.00 Utelek
kl 1400- 1415 Hvilestund
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt
kl 1430-1630 Lek i barnehagen

 

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: Grupper, halv gruppe på tur og halv gruppe i barnehagen.
Tirsdag: Kreativ dag; formingsaktiviteter, musikk eller drama. Lekegrupper
Onsdag: Tur i nærmiljøet og utedag 
Torsdag: Temasamling - Møtedag for de voksne
Fredag: Fellessamling