Resultat av foreldreundersøkelsen 2020

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2020. Tusen takk til alle dere foreldre/foresatte som har svart på undersøkelsen. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi har fått. Undersøkelsen er et viktig verktøy for å stadig utvikle oss som barnehage. Den tilbakemeldingen dere gir oss, er et bilde på samarbeidet mellom barnehagen og dere foreldre/foresatte. Vi er veldig stolte, glade, og fornøyde med resultatet av undersøkelsen.

Vi har gått opp på alle punkter i undersøkelsen forhold til året 2019 ( se vedlegg). Resultatet viser også at personalet jobber med de tilbakemeldinger som vi får fra dere foreldre/foresatte.

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen  som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet vi gir. 

I vedlegget finner dere resultatet.

Brukerundersøkelse 2020