Velkommen til nytt barnehageår i Byhaugen barnehage - 20/21.

Håper alle har hatt en fin ferie. Vi gleder oss til å møte dere igjen, og bli kjent med nye barn og foreldre. Velkommen alle! Vi gleder oss til å starte et nytt barnehageår - med nye muligheter og nye minner som skal skapes. Hverdagen i barnehagen er allerede i gang, og gjensynsgleden er stor for både barn og voksne.

Barnehage har drevet på gult smittenivå siden juni, og barnehagen har laget tilpasset rutiner for oppstart etter ferien. 

Barnehagehverdagen på gult nivå vil være:  Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre. Barna vil ha en fast ansatt for sin gruppe. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom. 
 

Det er trygt for barna å gå i barnehagen.  
 
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:


• Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.

• Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.

• Ha godt renhold i barnehagen.

Ikke ta med leker hjemmefra. 
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.
 
Har du spørsmål – ta kontakt med oss i barnehagen 😊

Da håper vi at dere vil trives i Byhaugen barnehage, og oppleve tilstedeværende voksne, som skaper en god og trygg hverdag for barnet ditt.