"Barn og voksne i bevegelse"

I vår barnehage vil vi at barn og voksne skal være i bevegelse! Vi er mye på tur, vi har ulike aktivitetsdager, vi er aktive i leken og vi samtaler med barna om hvorfor det er viktig å holde seg i aktivitet!

Dette temaet var satsingsområde 2011/2012 og vi vil nå ta dette litt videre med å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trivsel og helse. Er det slik at fysisk fostring og mye uteaktivitet medfører bedre helse? Vi håpet å kunne se en sammenheng her. Vi ønsket å jobbe  med dette for å få det enda mer under hunden og la fysisk fostring bli en integrert del av Byhaugen barnehages profil og sjel.

Med aktive barn og voksne ville vi bedre den alminnelige helsen, øke trivselen og redusere sykefraværet.

Også for barnehageåret 2012/2013 var vi så heldige å få tildelt prosjektmidler fra Stavanger kommune tfor å jobbe med dette prosjektet.

Prosjektet omfattet alle barn og ansatte. Det var nødvendig med tilpasninger i forhold til barnas alder og utviklingsnivå. Det ble lagt opp til både avdelingsvise og
felles aktiviteter der vi valgte ut områder og ferdigheter som vi ville stimulere,
for eksempel sansemotorikk, utholdenhet, balanse og styrke.

Vi ønsket også å involvere foreldre og søsken med familieaktiviteter på ettermiddagstid samt ha fysisk aktivitet på agendaen når vi arrangerte foreldremøter, temafester og lignende. Etter to år med "Barn og voksne i bevegelse" har vi fått gode rutiner for faste turdager på alle av delingene.