🌸Planleggingsdager neste barnehageår( høst 2024 og vår 2025)🌸

Fredag 16. august 2024,

Fredag 15. november 2024,

---------------------------------------------

Fredag 02. mai 2025,

Onsdag 28. mai 2025,

Fredag 30. mai 2025,