SU (Samarbeidsutvalget) i barnehagen skal ha møte🙂

Det blir SU møte, torsdag 9. november, klokken 19.00 Har dere saker som dere ønsker skal bli diskutert/tatt opp i SU som er betydning for samarbeidet mellom barnehage og foreldre, kan dere melde sak til daglig leder i barnehagen eller en SU representant før: onsdag 8/11