SU (Samarbeidsutvalget) i barnehagen skal ha møte tirsdag 05. mars🙂

Det blir SU møte, tirsdag 05. mars, klokken 19.00. Har dere saker som dere ønsker skal bli diskutert/tatt opp i SU som er betydning for samarbeidet mellom barnehage og foreldre, kan dere melde sak til daglig leder i barnehagen eller en SU representant før: tirsdag 27. februar☺