PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2023/2024

Her er planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024: Torsdag 17. august 2023 Fredag 18. august 2023 Fredag 17. november 2023 Tirsdag 02. januar 2024 Fredag 10. mai 2024