Foreldreundersøkelse 2022 🤩

Gjett om vi er glad for et fantastisk resultat på brukerundersøkelsen - 2022🌸 Tusen takk til alle dere foresatte som har tatt dere tid til å svare på undersøkelsen, det setter vi utrolig stor pris på. Undersøkelsen er viktig fordi da får vi vite hvordan dere foresatte opplever tilbudet vi gir til barna deres i Byhaugen barnehage.

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Byhaugen barnehage SA (2022)

2022

77 / 83 (92,77 %)

 

04.01.2023

Stavanger kommune (2022)

2022

4402 / 6977 (63,09 %)

 

04.01.2023


Svarprosent

Utvalg

Undersøkelse

Inviterte

Besvarte

Svarprosent

Byhaugen barnehage SA (2022)

Foreldreundersøkelsen

83

77

92,8%

Stavanger kommune (2022)

Foreldreundersøkelsen

6977

4402

63,1%


Foreldreundersøkelsen

 

Byhaugen barnehage SA (2022)

Stavanger kommune (2022)

Ute- og innemiljø

4,7

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

4,5

Barnets trivsel

4,9

4,7

Informasjon

4,7

4,3

Barnets utvikling

4,9

4,6

Medvirkning

4,7

4,3

Henting og levering

4,7

4,4

Tilvenning og skolestart

4,7

4,5

Tilfredshet

4,9

4,5