SU (Samarbeidsutvalget) møte i barnehagen

Det blir SU møte i Byhaugen barnehage: Torsdag 24.november 2022 klokken 19.00 Dersom noen ønsker å melde saker så må disse inn til: Mandag 21/11 til en som sitter i SU.