PLANLEGGINGSDAGER

Hei, minner om planleggingsdager; torsdag 13. oktober og fredag 14. oktober Personalet er da på studietur til Bergen og barnehagen er da stengt!!