SU-møte onsdag 17. november kl. 20.00

Er det noen av dere foreldre som har saker til SU-møte onsdag 17. november 2021, må saken meldes inn til til en av SU representantene ( se hjemmesiden på hvem som sitter i SU), eller til daglig leder innen mandag 15. november kl. 16.00.