Besøk av politikere i Byhaugen barnehage😊

Hva skjer med oss ideelle private barnehager etter valget?

Tirsdag denne uken har Byhaugen barnehage, sammen med andre barnehager, invitert Høyre hvor vi snakket om utfordringer private barnehager vil møte på dersom Storbergetmodellen blir vedtatt med ny regjering. Blir spennende å se hva utfallet blir, og kjekt å ha besøk av politikere som vil lytte til våre bekymringer for hverdagen i private ideelle barnehager. Den nye modellen vi ha innvirkning både når det gjelder økonomi, foreldres valgfrihet og ansattes forutsigbarhet. Dette til orientering.