Det er nå en høring ute vedrørende finansiering av private barnehager. Dersom Storberget-utvalget sin rapport går igjennom, vil det få store konsekvenser for private barnehager.

Hvem Skal Avgjøre Hvor Ditt Barn Skal Gå I Barnehage?

 

Det er nå en høring ute vedrørende finansiering av private barnehager. Dersom Storberget-utvalget sin rapport  går igjennom, vil det få store konsekvenser for private barnehager🥺

 

Det er på tide å engasjere seg - både foreldre og ansatte!!

 

Bruk 5 minutter på å lese igjennom hva det kan bety for deg og dine barn og ansatte;

 

Hvem skal avgjøre hvor ditt barn skal gå i barnehage - du eller ordføreren?

https://www.pbl.no/likebehandling?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nyhetsbrev_fra_PBL_25_august_2021&utm_medium=email

 

Saken på ett minutt:

 

Et utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget har foreslått endringer i finansieringen av private barnehager. Flertallets forslag til finansieringsmodell er etter PBLs syn et brudd med barnehageforliket og vil få store negative konsekvenser for barn og ansatte.  PBL støtter ikke foreslått modell, og her er fire av grunnene til det:

 • Forslaget fjerner den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling av barn og barnehager.
 • Forslaget svekker foreldres rett til å velge barnehage.
 • Forslaget tar bort forutsigbarheten for foreldre, ansatte og barnehageeiere. 
 • Forslaget fjerner mange hundre millioner kroner fra en sektor der én av tre allerede går i minus.

Hvilke konsekvenser vil forslaget få for småbarnsforeldre og ansatte: 

 • Har du barn i privat barnehage, vil ditt barn kunne bli økonomisk forskjellsbehandlet av kommunen.
 • Kommunen kan legge ned plasser som foreldre ønsker i private barnehager for å fylle opp plasser uten søkere i kommunale barnehager.
 • Dyktige og erfarne ansatte i private barnehager vil kunne oppleve usikkerhet for egen fremtid og søke seg til andre arbeidsplasser. Det går ut over kvaliteten på tilbudene i de private barnehagene.
 • Foreldre som skal søke om plass for en ettåring, har ingen forutsigbarhet for at barnehagen eksisterer når barnet deres er 3, 4 eller 5 år.
 • Uten forutsigbarhet for fremtidig tilskudd vil private barnehager ikke få lån til å vedlikeholde/oppgradere barnehagebyggene.

 

Les gjerne Storberget-rapporten her https://www.regjeringen.no/contentassets/237b2557bb51412c9769e6f21026e52b/du_er_henta_web.pdf

,og les også om Kvalitets- og mangfoldsmodellen,  https://www.pbl.no/barnehagedrift-og-tilskudd/tilskudd/kvalitets--og-mangfoldsmodellen/

PBLs forslag til fremtidig finansieringsordning i barnehagesektoren. 

 

Hva kan du gjøre? 

 

 • Støtt saken digitalt!
 • Hvis du ønsker det, kan du dele PBLs animasjonsvideo og vise politikere, småbarnsforeldre og andre du kjenner hva denne saken handler om.

 

 

 • Skriv høringssvar

Kunnskapsdepartementet har lagt Storberget-rapporten ut på høring. Fristen for å levere høringssvar er 1. oktober. Allerede har noen barnehager, foreldre og ansatte levert svar, men jo flere som engasjerer seg, jo større inntrykk vil det gi når høringen skal behandles politisk.

 

Skjema for høringssvar:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2864262/

 

 • Skriv et leserinnlegg

Skriv et leserinnlegtt til din lokalavis, der du oppfordrer lokale politikere til å engasjere seg for kvalitet, mangfold, likebehandling og forutsigbarhet for alle barnehager.

 

Skriv om konsekvensene for barn og småbarnsfamilier, og aspektene som engasjerer deg mest. Det er din stemme som skal bli hørt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om fakta i saken. Spørsmål kan sendes info@pbl.no.

 

Les her hva andre har skrevet:

https://www.pbl.no/barnehagedrift-og-tilskudd/tilskudd/ny-finansiering-av-private-barnehager/debattinnlegg-og-ytringer-om-storberget-utvalgets-rapport/

 

Her har vi prøvd å belyse hvordan saken ligger an. Jeg som daglig leder i Byhaugen barnehage jobber aktivt for at Storbergets finansieringsmodell ikke skal bli vedtatt men forslaget til PBL sin modell (kvalitet og mangfoldsmodellen). Dette mest fordi at Byhaugen ikke er en komersiell barnehage - men ideell barnehage (vi tar blandt annet ikke ut utbytte - alt evt overskudd går til barnehagen) Storberget modellen vil kutte tilskudd i alle private barnehager, gi kommunen større makt til å bestemme over de private barnehagene ved blandt annet barnehageopptaket, samt at det vil bli lettere å legge oss private ned ved overkapasitet.   

Daglig leder i Byhaugen er med i styret i PBL Stavanger og vi jobber aktivt med politikerne våre for å belyse vår sak og informere dem om konsekvensene som kommer til å oppstå dersom Storberget sin modell får gjennomslag.

 

Dette er en viktig kamp for oss ansatte i Byhaugen og vi ønsker at dere foreldre også er med å engasjerer dere for oss. Kjenner dere noen som kan være med å påvirke saken saken vår - ta gjerne kontakt med daglig leder👍