/>

🌸Velkomment til nytt barnehageår, august 2022🌸

Vi gleder oss til å se igjen de som allerede går her, og ser frem til å bli kjent med nye barn og foreldre. Starten av året er en tid for tilvenning med fokus på å skape trygghet, relasjonsbygging og vennskap. Vi bruker tid på å bli kjent med hverandre slik at vi er sikre på at alle finner seg godt til rette på avdelingen og i barnehagen vår. Nytt år, nye muligheter! Velkommen🎉