Planleggingsdager for barnehageåret 2021/2022

Planleggingsdager for neste barnehageår 2021/2022 er:

Torsdag 23. september 2021

Fredag 24. september 2021

Fredag 12. november 2021

Tirsdag 19. april 2022

Fredag 27. mai 2022