Hvem sitter i Styret i Byhaugen barnehage for barnehageåret 2017/2018

Disse sitter i Styret i Byhaugen barnehage for barnehageåret 2017/2018:

  • Leder: Steinar Roland
  • Per Gunnar Maaland
  • Elisabeth Currais Stenvaagnes
  • Kaj S. Lea
  • Cecilie Hektoen
  • Lene P. Bye (ansatt rep)
  • Hege Tønnessen (daglig leder)
  • Vara: Åsta Wathne Aasmyr og Monica Reisænen