Hvem sitter i Styret i Byhaugen barnehage for barnehageåret 2016/2017

Disse sitter i Styret i Byhaugen barnehage for barnehageåret 2016/2017:

  • Leder: Steinar Roland
  • Per Gunnar Maaland
  • Alice Nielsen
  • Cecilie Kleppe
  • Cecilie Hektoen
  • Lene P. Bye (ansatt rep)
  • Hege Tønnessen (daglig leder)
  • Vara: Åsta Wathne Aasmyr