Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling 15 barn

Personalet på Rødkløver barnehageåret 2018/2019:
 
Lene P. Bye - pedagogisk leder   
Gunnhild Eik-Nes - barnehagelærer 
Jenny Ranita Grønfur - pedagogisk medarbeider 
Reidun Rygg Meland - pedagogisk medarbeider
Siv Østbø - pedagogisk medarbeider 
Biljana Stojadinovoc - pedagogisk medarbeider
 
Dagsrytme:
 
Kl 07:15-09:30 Frokost/frilek vi er sammen med Hvitveis frem til kl. ca.8
kl. 09:30 Morgenssamling eller temasamling
Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11: Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Middag
Tirsdag:   
Onsdag: Middag
Torsdag:   
Fredag: Fellessamling - middag annenhver fredag partallsuker
Turdag - formingsaktivitet - lesegrupper - temaopplegg