Rødkløver

Rødkløver er en småbarnsavdeling 15 barn

Personalet på Rødkløver barnehageåret 2019/2020:
 
Lene P. Bye - pedagogisk leder   
Siv Elin Meling - barnehagelærer 
Jenny Ranita Grønfur - pedagogisk medarbeider 
Reidun Rygg Meland - pedagogisk medarbeider
Ingrid H. Fosvold - pedagogisk medarbeider 
Biljana Stojadinovoc - pedagogisk medarbeider
Ulva Henriksen - lærling
 
Vi er en småbarnavdeling med barn i alderen 1og 2 år - vi er 15 barn - vi holder på med lek etter barnas ønsker og legger tilrette for organiserte aktiviteter som formning - lesegrupper - turer og lekegrupper. vi har utelek hverdag fra ca. 10 -11 og igjen etter ettermiddagsmaten kl. 14 og vi er ute til vi stenger(kan jo være litt væravhengig).vi jobber med vennskap, være sammen med andre barn og voksne - bli trygge i barnehagen - oppleve ting ut fra være promisser.
 
Dagsrytme:
 
Kl 07:15-09: Frokost/frilek vi er sammen med Hvitveis 7.15-7.30
kl. 09: Morgenssamling lesesamlinger
Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11: Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: lesesamling og samling
tirsdag:
Onsdag lesesamlinger - formnningsaktiviteter
Torsdag:   turdag vi går tur i nærmiljøet
Fredag: Fellessamling -