Rødkløver

Rødkløver er en 1 års avdeling med ni barn i høsthalvåret, det tiende barnet begynner i januar.

Personalet på Rødkløver barnehageåret 2017/2018:
 
Lene p. Bye pedagogisk leder - 70 % avdeling - 30% kontor
Nina førland Barne og ungdomsarbeider 100%
Jenny Ranita Grønfur  Assistent 100 %
Marta        Assistent 30 % på Rødkløver
 
Dagsrytme:
 
Kl 07:15-09:30 Frokost/frilek vi er sammen med Hvitveis frem til kl. ca.8
kl. 09:30 Morgenssamling eller temasamling
Kl 10:00-11:00 Aktivitet  -  utelek
Kl 11:15 Lunsj
Kl 12:00-14:00 Hviletid og inne/utelek
Kl 14:00-14:30 Ettermiddagsmat og frukt
Kl 14:30-16:30 Ute eller innelek
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: møtedag - middag
Tirsdag: Tur  
Onsdag: musikkgruppe med musikkpedagog Anne Haaland - partallsuker - middag
Torsdag: Temasamling 
Fredag: Fellessamling - middag annenhver fredag partallsuker