Blåklokke

Blåklokke er en 3-6 års avdeling med 18 barn.

Personalet på Blåklokke barnehageåret 2016/2017:

Tonje Haddeland, pedagogisk leder 100%
Grete Egeland, pedagogisk medarbeider 90%
Lisbeth Risanger, Barne & ungdomsarbeider 50%
Reilika Vaan, pedagogisk medarbeider 50%

 

 
Dagsrytme:
 
Kl 0715 avdelingen åpner
Kl 0730-0900 frokost
Kl 0930 Samling/grupper/aktivitet
Kl 1115 Lunsj
Kl 1200-1415 Utelek
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt

 

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: grupper - spill/forming/utelek
Tirsdag: turdag
Onsdag: grupper/lek/møtedag annenhver uke
Torsdag: alderslike grupper
Fredag: grupper/lek/fellessamling annen hver uke