Blåklokke

Blåklokke er en 4 års avdeling med 18 barn.

Personalet på Blåklokke barnehageåret 2018/2019:

Tonje Sande - pedagogisk leder 
Marta Rødde Breda - pedagogisk medarbeider                                                                                     Grete Egeland - pedagogisk medarbeider                                                                                    Susanne Wangsmo - lærling

 
Dagsrytme:
 
Kl 0715 avdelingen åpner
Kl 0730-0900 frokost
Kl 0930 Samling/grupper/aktivitet
Kl 1115 Lunsj
Kl 1200-1415 Utelek
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt

 

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: møtedag på huset. lek inne og ute
Tirsdag: turdag/ grupper
Onsdag: grupper/ lek
Torsdag: fellestur / turdag
Fredag: grupper/lek/fellessamling  hver uke