Vår visjon - Byhaugen barnehage skaper gode minner.

Visjonen vår skal ivareta barn, voksne og foreldre.

  • Vennskap - barna skal ha en venn i barnehagen
  • Voksenrollen - barna skal oppleve bevisste, tilgjengelige og engasjerte voksne.
  • Erfaringer - barna skal få gode erfaringer

Visjonen vår er en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at barn og voksne skal ha det de årene de tilbringer i Byhaugen Barnehage. Den skal også være et arbeidsdokument og en kvalitetssikring av barnehagen vår.