Naturgruppa

Naturgruppa er en 5 års avdeling med 19 barn.

Personalet på Naturgruppa barnehageåret 2019/2020
 
Tonje Sande, Avdelings leder 
Marianne Olsnes, pedagogisk medarbeider
Reilika Vään  pedagogisk medarbeider - fagarbeider  
Kirsten Østbø Røed, pedagogisk medarbeider
Lisbeth Risanger, barne og ungdomsarbeider

 

Dagsrytme:
 
Kl 07.15 - barnehagen åpner, felles møtested på Tusenfryd for de store avdelingene.
Kl 07.30-09.00- frokost - vi går inn på avdelingen.
ca Kl 09.30 - samling
ca Kl 10.00-14.00 - Tur
ca kl 11.30 - Lunsj
ca Kl 14.00- Matbokser + frukt
ca Kl 15.00-16.30 - Lek ute
kl 16.30 - Barnehagen stenger

 

Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Svømming
Tirsdag: Lek og læring i barnehagen
Onsdag: Tur/grupper, lek og læring
Torsdag: Tur/grupper, lek og læring
Fredag: Fellessamling for hele bhg. Ellers andre aktiviteter, lek, tur etc.