Naturgruppa

Naturgruppa er en 5 års avdeling med 14 barn.

Personalet på Naturgruppa barnehageåret 2017/2018
 
Camilla Haaland Tvede, pedagogisk leder 
Reilika Vään  pedagogisk medarbeider - fagarbeider  
Lisbeth Risanger, barne og ungdomsarbeider

 

Dagsrytme:
 
Kl 07.15 - barnehagen åpner
Kl 07.45-08.00- frokost
ca Kl 09.15 - samling
ca Kl 10.00-14.00 - Tur
ca kl 11.30 - Lunsj
ca Kl 14.30 Matbokser + frukt
ca Kl 15.00-16.30 - Lek ute
kl 16.30 - Barnehagen stenger

 

Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Lek og læring i Bhg
Tirsdag: Tur, bibliotek eller andre aktiviteter
Onsdag: Trampolinebok/skoleforberedelser/tur
Torsdag: Tur/lek/læring
Fredag: Svømming