Naturgruppa

Naturgruppa er en 3-6 års naturavdeling med 18 barn.

Personalet på Naturgruppa barnehageåret 2016/2017:
 
Camilla Haaland Tvede, pedagogisk leder 80%
Keiu Laats, pedagogisk medarbeider 100 %
Reilika Vään  pedagogisk medarbeider 30%  
Kirsten Østbø Røed, pedagogisk medarbeider 50%
Helene Håland, pedagogisk medarbeider 50% 

 

Dagsrytme:
 
Kl 07.15 - barnehagen åpner
Kl 07.30-09.00 - frokost
ca Kl 09.30 - samling
ca Kl 10.00-14.00 Tur (eller andre aktiviteter i barnehagen)
ca kl 11.30 - Lunsj
ca Kl 14.30 Matbokser + frukt
ca Kl 15.00-16.30 - Lek ute
kl 16.30 - Barnehagen stenger

 

Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: turdag
Tirsdag: oddetallsuker tur, partallsuker er møtedag og vi er på huset
Onsdag: alderslike grupper
Torsdag: turdag
Fredag: tur i nærmiljøet eller mini røris