Tusenfryd

Tusenfryd er en 2-3års avdeling med 21 barn, delt i to grupper på 10 og 11 barn

Personalet på Tusenfryd barnehageåret 2017/2018:

Lone Marie Olsen, pedagogisk leder 100%
Siv Elin Meling, barnehagelærer 70%
Siri M. Bjerklund, pedagogisk medarbeider 100%
Keiu Laats, pedagogisk medarbeider 100%
 
 
 
Dagsrytme:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0930-1130 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1130-1200 Lunsj
Kl 1200-1415 Lek ute /sovetid
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt
Kl 1445-1630 Lek ute