Tusenfryd

Tusenfryd er en 3-6 års avdeling med 24 barn, delt i to grupper på 12 barn

Personalet på Tusenfryd barnehageåret 2016/2017:

Lone Marie Olsen, pedagogisk leder 100%
Siv Elin Meling, barnehagelærer 70%
Tone Lise Nag Hjartåker
Siri M. Bjerklund, pedagogisk medarbeider 80%
Marianne Olsnes, pedagogisk medarbeider 100%
 
 
 
Dagsrytme:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0930-1130 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1130-1200 Lunsj
Kl 1200-1415 Lek ute
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt
Kl 1445-1630 Lek ute

 

Faste aktiviteter i uken:

Mandag: Turdag + temadag
Tirsdag: møtedag - annenhver uke
Onsdag: møtedag annenhver uke
Torsdag: alderslike grupper
Fredag: fellessamling annenhver uke