Tusenfryd

Tusenfryd er en 3års avdeling med 23 barn.

Personalet på Tusenfryd barnehageåret 2018/2019:

Tonje Haddeland, pedagogisk leder
Anne Haaland Fosvold, barnehagelærer 
Anne May Haaland, pedagogisk medarbeider
Marianne Olsnes, pedagogisk medarbeider
Hilde Kleppe, lærling
Ulva Henriksen, lærling
 
 
 
Dagsrytme:
 
Kl 0730-0900 Frokost/Lek
Kl 0930-1130 Lek/Aktivitet/Tur/Samling
Kl 1130-1200 Lunsj
Kl 1200-1415 Lek ute /sovetid
Kl 1415 Ettermiddagsmat + frukt
Kl 1445-1630 Lek ute
 
 
Faste aktiviteter i uken:
Mandag: Tur i nærmiljøet
Tirsdag: Lek og aktiviteter/møtedag
Onsdag: Lesesamlinger
Torsdag: Lesesamlinger
Fredag1. Formingsaktivitet og fellessamling