Hvitveis

Hvitveis er en 1-2 års avdeling med 16 barn.

Personalet på Hvitveis barnehageåret 2018/2019:
 
Lone Marie Olsen, pedagogisk leder
Siv Elin Meling, barnehage lærer
Linda Egge, pedagogisk medarbeider
Siri Bjerklund, pedagogisk medarbeider
Merete Gabrielsen, pedagogisk medarbeider
 
 
Dagsrytme:
 
Kl. 0715-08.00 Felles levering på Rødkløver
Kl. 0730-0900 Frokost og lek
Kl. 0900-0930 Ryddetid og samling - lesesamlinger
Kl. 09.30-1100  Utelek/tur
Kl. 1100-1130 Lunch, noen dager med varm mat
Kl. 1130-1400 Sovetid og lek inne
Kl. 1400-1430 Fruktmåltid
Kl. 1430-1630 Lek i barnehagen