Hvitveis

Hvitveis er en 1-2 års avdeling med 14 barn.

Personalet på Hvitveis barnehageåret 2016/2017:
 
Tonje Haddeland, pedagogisk leder, 100%
Linda Egge, konst. pedagog 2, 100%
Anne May Haaland, pedagogisk medarbeider 100%
Reidun Rygg Meland, pedagogisk medarbeider 80%
Karen Gausdal, pedagogisk medarbeider 90%
 
Dagsrytme:
 
Kl. 0715-08.00 Felles levering på Rødkløver
Kl. 0730-0900 Frokost og lek
Kl. 0900-0930 Ryddetid og samling - lesesamlinger
Kl. 09.30-1100  Utelek/tur
Kl. 1100-1130 Lunch, noen dager med varm mat
Kl. 1130-1400 Sovetid og lek inne
Kl. 1400-1430 Fruktmåltid
Kl. 1430-1630 Lek i barnehagen
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: Lek og læring i barnehagen, møtedag, varm lunch
Tirsdag: Tur i nærmiljøet og lesesamlinger
Onsdag: Musikkgruppe med Anne/lesesamlinger (annenhver uke), varm lunch
Torsdag: Lek og læring i barnehagen
Fredag: Lesesamlinger og fellessamling