Hvitveis

Hvitveis er en 1-2 års avdeling med 15 barn.


 Hvitveis er en småbanrsavdeling med barn i alderen 1 til 2 år, vi er totalt 15 barn.   vi holder på med lek etter barnas ønsker og legger tilrette for organiserte aktiviteter som formning - lesegrupper - turer og lekegrupper. Vi er ute hver dag mellom 10-11, og igjen på ettermiddagen etter fruktmåltidet.
Personalet på Hvitveis barnehageåret 2019/2020:
 
Lone Marie Olsen, avdelings leder
MJU A Nordskog, barnehage lærer
Hedda H. Fosvold, pedagogisk medarbeider
Keiu Laats, pedagogisk medarbeider
Merete Gabrielsen, pedagogisk medarbeider
 
 
Dagsrytme:
 
Kl. 0715-08.00 Felles levering på Rødkløver
Kl. 0730-0900 Frokost og lek
Kl. 0900-0930 Ryddetid og samling - lesesamlinger
Kl. 09.30-1100  Utelek/tur
Kl. 1100-1130 Lunsj
Kl. 1130-1400 Sovetid og lek inne
Kl. 1400-1430 Fruktmåltid
Kl. 1430-1630 Lek i barnehagen
 
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag: turdag
tirsdag: temasamling
Onsdag: Kreativ dag
Torsdag:   Lekegrupper
Fredag: Fellessamling -