Hvitveis

Hvitveis er en 0-3 års avdeling med 10 barn.

Personalet på Hvitveis barnehageåret 2016/2017:
 
Lene Pedersen Bye, pedagogisk leder, 70%
Nina Førland, barne- og ungdomsarbeider 100%
Tone Lise Nag Hjartåker, pedagogisk medarbeider 50%
Anne Therese Eriksen pedagogisk medarbeider 80%
 
Dagsrytme:
 
Kl 07.15-09 Frokost/frilek
Kl 09.30-09.45 Samlingsstund +tema
Kl 09.45-11.15 Lek ute/Tema/Forming (rullerer litt)
Kl 11.15 Lunsj
Kl 12.00-14.00 Soving/Hviletid/lesetid/bordaktivitet
Kl 14.00-14.45 Ettermiddagsmat + frukt
Kl 14.45-16.30 Lek ute eller inne
 
 
Faste aktiviteter i uken:
 
Mandag:dele oss i grupper - formning/baking
Tirsdag: annenhver uke møtedag - aktiviteter
Onsdag:alderslike grupper - musikkgruppe
Torsdag: tur
Fredag:fellessamling - fysisk aktivitet