Foreldrebetaling

Gjeldende priser for Byhaugen Barnehage per 01.01.2019:

Grunnpris er fastsatt av Stortinget: kr. 2990,- per mnd, 11 mnd i året

Kostpenger er fastsatt av Styret: kr. 300,- per mnd, 11 mnd i året

 

For mer informasjon se Stavanger kommune sine hjemmesider:

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/Priser-og-betaling-2011/