PLANLEGGINGSDAGER FOR BARNEHAGEÅRET 2017/2018

Her er planleggingsdager for barnehageåret 2017/2018: 17. august 2017 18. august 2017 17. november 2017 2. januar 2018 20. april 2018

Her er planleggingsdager for barnehageåret 2017/2018:

17. august 2017 18. august 2017
17. november 2017
2. januar 2018
20. april 2018