Sommeren er kommet og flere barn får i disse dager forkjølelsessymptomer.

Informasjon om smittevern i Byhaugen barnehage. Ut i fra korona-utbruddets utvikling, vil det være ulike tiltak som iverksettes i vår barnehage. Vi er nå over på gult nivå i trafikklysmodellen som er presentert i «veilederen om smittevern i barnehager under Covid-19», noe som gir endringer i tiltak både for barn, ansatte og foresatte.

Hva vil dette si for barna?

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort, noe som for oss vil si at vi organiserer oss slik:

 • En avdeling regnes som en kohort
 • Vi har avgrenset uteområdet til hver kohort/avdeling
 • Faste voksne i hver kohort/avdeling.
 • Ved sykdom kan en voksen gå over i en annen kohort/avdeling.

 I vår barnehage vil vi være spesielt opptatt av:

 • at ingen syke møter i barnehagen
 • å vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • å ha forsterket renhold i barnehagen
 • å være ekstra mye ute med barna

Vi skal fremdeles ivareta ditt barns behov for omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna – ikke minst under denne pandemien.

Viktig informasjon til deg som foresatt – les dette avsnittet nøye😊

 • Når du leverer og henter barn i barnehagen må du holde én meters avstand til andre barn, foresatte og ansatte.
 • Har barnet kun snue og ikke andre symptomer kan barnet gå i barnehagen.  Vi vil likevel at dere foresatte skal være obs på fargen på snuen, om den er gul/grønn. Man kan ikke skille tydelig på bakterier eller virus, men dersom det også er stygg lukt fra det fargede slimet er det større sannsynlighet for en bakteriell årsak. Fargen kan gi en pekepinn på hva som er årsaken,men kan ikke brukes alene for å sette en diagnose.
 • Dersom barnet ditt har flere symptomer på sykdom, som for eksempel snue, hoste, feber, sår hals, er slakk, skal barnet ikke møte i barnehagen.                                                               Det er viktig at barna er hjemme i ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Det er dere foreldre som kjenner barnet deres best. Synes dere det er vanskelig å vite om barnet ditt er friskt nok til å gå i barnehagen, kontakt barnets fastlege. Det er vanskelig for oss i personalet og ta den vurderingen.
 • Foresatte som har luftveissymptomer/er syke, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Dersom det blir påvist korona, barnehagen ha beskjed.
 • Har foresatte eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal også nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ved usikkerhet kontakt lege.
 • Hvis barnet blir sykt i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.
 • Barna kan ikke ha med egne leker. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse/tutt/kos for å sove, kan dere ta med denne.

 Vi vil til slutt takke alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og for at dere bidrar til at vi videre skal ha det trygt og godt i barnehagen.