Oppdatert informasjon om koronaviruset og karantene.

14 dagers karantene for alle som har vært på reise i områder med vedvarende koronasmitte.

Helsedirektoratet utvidet lørdag 07.03 anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.
Det betyr at alle barn som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holdes hjemme fra skolen eller barnehagen i 14 dager etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke og uavhengig av om de er blitt testet eller ikke.

Tilbakevirkende kraft:
Dette tiltaket har tilbakevirkende kraft. Det betyr at om dere kom hjem fra et område med vedvarende koronasmitte for ti dager siden, og barnet har gått på skolen eller i barnehagen i denne perioden, skal barnet likevel holdes hjemme de neste fire dagene.


Det er viktig at barna i denne perioden også unngår andre steder der man lett kommer nær andre, og generelt unngår nær kontakt med andre.

Her er en oppdatert oversikt over områder med vedvarende koronasmitte.

 

Hva gjør dere hvis barnet har symptomer?
Opplever barnet symptomer som hoste og feber må dere ringe legevaktens koronatelefon 51 91 40 30 (åpen alle dager kl. 09.00 - 22.00). Det er viktig at dere ringer først og ikke bare møter opp.

Barn og koronasmitte
Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er likevel viktig at alle er med og forhindrer videre spredning ved at man overholder rådene fra Helsedirektoratet.

Viser forøvrig til kommunens hjemmeside som oppdateres kontinuerlig.
Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/