FORELDREMØTE

Høstens foreldremøte i Byhaugen barnehage er: TORSDAG 3. OKTOBER. Invitasjon kommer!!