PLANLEGGINGSDAGER FOR BARNEHAGÅRET 2018/2019

Her er planleggingsdagene for barnehageåret 2018/2019: 17. august 2018 16. november 2018 4. april 2019 5. april 2019 31. mai 2019