Tilstedeværende voksne i byhaugen barnehage

Tilstedeværende voksne - hvem er vi i Byhaugen Barnehagen? Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal personalet sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

Noen barn gir uttrykk for at de opplever at voksne ikker er inne rekkevidde eller er tilgjengelige når det er behov for kontakt med dem. Vi i Byhaugen barnehage prøver å ha fokus på tilstedeværende voksne som gjør barnehagehverdagen trygg for alle barna. Med å være tilstede kan personalet være rollemodeller i ulike lekesituasjoner og vise ulike handlingsmønster.  Vi kan da vise hvordan barna kan be om innpass i lek, turtaking, forhandler om roller og håndtere konflikter på en hensiktmessig måte. Personalet kan sette ord på de indre prosessene, slik at tolkningen og vurderingen av situasjonen kommer fram og blir tydelig for barna. En snakkende modell lar barna ta del i tankene og forklaringene sine. 

Tilstedeværende voksne er viktig for barnas psykososiale miljø i barnehagen. Tilstedeværende voksne er kvaliteten i barnehagen. Tilstedeværende voksen kan gjøre en forskjell!