/>

Støtte til prosjektet; Seven holy founders primary school

Dette prosjektet støtter Byhaugen barnehage i forhold til markering av FN-dagen. I forbindelse med FN-dagen arrangerer vi høstfest for barn og foreldre. Her har vi høstmarked der vi selger ulike godsaker som barna har vært med å lage. Det blir også salg av lodd og kaker. Det servers lapskaus, saft og kaffe.

For mer informasjon om prosjektet og hva pengene brukes til, følg link.

 https://www.facebook.com/groups/1035469629832368 

Høstfesten er barnehageåret torsdag  21. oktober 2021😊