Støtte til prosjektet; Seven holy founders primary school

Dette prosjektet støtter Byhaugen barnehage i forhold til markering av FN-dagen. I forbindelse med FN-dagen arrangerer vi høstfest for barn og foreldre. Her har vi høstmarked der vi selger ulike godsaker som barna har vært med å lage. Det blir også salg av lodd og kaker. Det servers lapskaus, saft og kaffe.

For mer informasjon om prosjektet og hva pengene brukes til, følg link.

 

Høstfesten er barnehageåret torsdag  21. september 2021😊