Hvem sitter i Samarbeidsutvalget (SU) 2016/2017 i Byhaugen barnehage:

Disse sitter i SU (Samarbeidsutvalget) for barnehageåret 2016/2017:

 • Leder: Yngve Sem
 • Monica Paulsen Reisænen
 • Pål Asle Pettersen
 • Kaj Sverre Lea
 • Hanne Brudal Espedal
 • Camilla Thull, vara
 • Hege Tønnessen, daglig leder
 • + 5 stk fra personalet

 

Kort referat fra møte i SU: 6. januar 2016.

Saker:

 • Litt om SU og hvem vi er
 • Valg av leder: Yngve Sem
 • Vinterfesten 10/2
 • Fordeling av oppgaver til vinterfesten
 • Saker videre i SU

Nytt møte blir i April 2016. Dersom foreldre har saker til SU møte i april så kan disse meldes til en av representantene i SU.