PLANLEGGINGSDAG 15. NOV

Hei alle, det minnes om at det er planleggingsdag her i Byhaugen barnehage: Fredag 15. nov for alle de ansatte. Barnehagen er da stengt!!