Velkommen til høstfest torsdag 24. oktober 2019 kl. 16.00.

I forbindelse med FN dagen arrangerer vi høstfest for barn og foreldre. Her har vi høstmarked der vi selger ulike godsaker som barna har vært med å lage og kunst. Det blir servering av mat, kaffe og saft og salg av kaker og lodd. Inntektene vi får denne dagen går til Engadzien pre school & seven holy founders primary school . Dette er et prosjekt som Scala barnehage på Tasta er pådriver for, og vi ønsker også å gi vår støtte der.